mình nhận cay e110s treo logo . up các rom không dc . ngu ngu thế nào up môi file PIT up xong máy mất nguồn luôn. anh em cho mình hỏi .có phải đi ổ cứng ko .và gio có cách nào cứu em nó không. thanks tat cả anh e đã đọc bài


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]