Nhờ ae xem giúp dùm, tình trạng máy lock đang ios 9.1 bị treo cáp đĩa,rs 9.1 hoặc thấp bị loi 3194,3004,4014, chỉ có 9.2.1 thì chạy 40% lỗi 3, ae xem có cách nào vượt ko? thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]