thấy mấy ae hay xin file này mình chia sẻ toll dow luôn khỏi mắc công xin. toll cũng có tính năng hay dow về khám phá nhé.
lỡ rùi hướng dẫn 30% luôn
vd minh dow file 5360 thi:
-model: danh Gt-s5360
-region: XXV (gói ngôn ngữ tiếng việt)
-auto: stick
- check update
- check crc32: stick
===>download:nong:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
chúc thành công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]