em nhận con ipone 5 tình trạng máy rơi vỡ kinh lắp sim có lên sóng căng, rồi gọi 900 có chạy giây nhưng không nghe thấy gì bật loa ngoài cũng vậy . em mở nhạc loa ngoài vẫn có binh thường . em đã retore lại bằng itunes vẫn vậy ae gặp rồi xin chỉ giúp , em xin thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]