e nhận con asus zenphone 5 bị bong hết chân sạc, bak nào có sơ đồ đường sạc xin chỉ giúp với ah, xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]