iPhone 6 mất hiển thị - iPhone 6 vặn ốc quá đà
Thường thì ae mới làm vào iPhone thì rất dẽ dính phải mấy lôi lặt vặt về cái ốc ác này nên nay rảnh chia sẻ cho ae chưa biết chân ốc như thế nào.
* Chú ý có 2 lớp dưới chân ốc mà ae dễ vặn đứt nên ae xem hình để tham khảo và để câu kéo thôi nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]