*Nhận sàn main Ip6/6plus giá: 1tr3 bao test 1 tuần (Bảo hành 1 tháng+500)
(main icloud + cặp khách+bao done từ 3h-48h,máy còn lên treo cáp đĩa lỗi chức năng done 100%,máy mất nguồn còn nhận máy tính tỉ lệ sàn lên từ 90%).

*Nhận thu mua main icloud + cặp 6/6plus của ae cửa hang

*Nhận thu mua main icloud 6s/6s plus

Nhận sàng main ip6s,6s plus giá:2tr5(main+cặp khách)
*Nhận Đóng Chípg A8 giá 1tr*
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]LUÔN ĐI ĐẦU VỀ GIẢI PHÁP SỬA CHỮA...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]