-- Chúng tôi nhận cài tiếng Việt,up rom tiếng Việt cho Xiaomi Redmi Note 3 Pro chạy chip Qualcomm.
-- Sau khi cài tiếng Việt cho Xiaomi Redmi note 3 thì mọi chức năng hoạt động bình thường.
-- Máy chạy nhẹ nhàng,mượt mà,không nóng máy hay hao pin
-- Root Xiaomi Redmi Note 3 sẵn cho các bạn Mod rom hay hack game.


Liên hệ ngay: Phương Nam
1579A đường 3...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]