máy cứ phải cắm sạc thì mới bật đc lên nguồn, tắt nguồn cắm sạc bấm nguồn máy ko lên. khi lên nguồn phím nguồn có tác dụng bình thuờng. a/e có giải pháp nào chia sẻ giúp e với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]