như tiêu đề nhận máy rơi đất bị mất 1 chân míc . ae ai có sơ đồ míc cho e xin với ạ e cám ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]