Official PIT file/Rom full Galaxy S7 (SM-G930K) Android 6.0.1 Marshmallow
Firmware info
Model name: Galaxy S7
Model: SM-G930K...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]