Official PIT file/Rom full Galaxy S7 (SM-G930L) Android 6.0.1 Marshmallow


Firmware info
    • Model name: Galaxy S7


    • Model: SM-G930L


    • [COLOR=rgb(0, 0,...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [/LIST]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]