Official PIT file/Rom full Galaxy S7 (SM-G930S) Android 6.0.1 Marshmallow


Firmware info

  • Model name: Galaxy S7
  • Model: SM-G930S
  • Country: Korea (SK Telecom)
  • Version Android: 6.0.1 (Official)
  • [COLOR=rgb(0, 0,...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [/LIST]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]