Anh em ai đã làm qua con lennovo A390 sạc không báo gì xin giúp mình với
.

- - - Updated - - -

Anh em ai biết xin chỉ giúp khách đang hối quá.em cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]