1.Tình trạng máy
Note 5 hoặc S6 bản Mỹ Sprint N920P và G920P đang dùng 5.0.2 hoặc 5.1.1 bình thường
Mới đây Samsung đã có update Android 6.0.1 cho 2 máy này
Người dùng cập nhật qua Wifi(OTA) thành công thì máy sẽ bị mất sóng. Báo chỉ gọi được SOS. Up mọi loại rom vẫn không có sóng

2.Giải pháp Unlock trên nền 6.0 by Lamlazy - Họ Trần Tên Lãm
Link download :...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]