Rom read ra từ máy sạch,đã test ok..anh em kéo về nạp cho máy treo logo,virut ok....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]