em mang cho mọi người mấy cái đơn giản này thôi . nhưng có khi nó là cả miếng cơm manh áo của người không có nó , các anh vào xem , lấy về thì cũng cho em cái like . chứ vào xem xong đừng có quay lưng mà nói "thằng này ngu thế suốt ngày chia sẻ " cũng chẳng muốn chia sẻ đâu nhưng vì cộng đồng việt cùng nhau phát triển thì cho thôi á
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


windowsmania.pl


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]