e đang làm con iphone 4s bị treo cáp đĩa, e retor 9.2 bị lỗi 40. e đã thay pin, cấp nhưng vẫn ko đc, bak nào có hướng giải quyết xin giúp e với. xin cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]