câu kẹo các kiểu sạc vẫn ko báo gì.Thay thế cũng ko dc,nản ,nhìn thấy con trở này hơi đen đầu, câu tắt cái done luôn.Ae biết đừng chém em nhé....
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]