[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


nhận máy khách lổi như hình đã up rom nhiều kiểu nhưng không hết lổi... theo ace nó lổi phần cứng rồi phải ko vậy.. và sửa bằng phương pháp nào vậy ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]