máy cắm sạc báo phụ kiện này có thể không được hỗ trợ, cắm máy tính cũng báo như trên luôn, đã thay sạc ,cáp sạc ,pin..ai giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]