Tưởng main zin định tháo ra gỡ bỏ 2 con tụ gần ic nguồn ai rè mở ra nó như này chả biết làm gì nữa ae nào fix được giúp e cái thanks all
LINK HÌNH

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]