tình hinh mới nhận 1 cây x2 rm1013 mat den màn hinh , tình trạng bị rớt , mình tìm mà ko có sơ đồ nên ko bt chân nào cấp áp cho màn hình . bạn nào làm qua rồi xin giúp đỡ 1 tay , có phải ic đèn nằm trong siu kế socket màn hình ko mấy pro . thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]