tình trạng máy giờ ko thể bật dc wifi. e đã factory nhưng vẫn vậy. ai bít cách làm hay vị trí ic và áp cấp cho ic wifi chỉ dùm e với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]