Galaxy S7 & S7 EDGE Full File
Like + Comment + Max điểm nhé anh em
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Firmware info
Model name: Galaxy S7 edge
Model: SM-G935T
Country: USA (T-Mobile)
Version Android: 6.0.1 (Official)
Changelist: 7103056
Region code: TMB
PDA: G935TUVU1APB6
CSC: G935TTMB1APB6
Download :...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]