như tiêu đề em nhận của khách máy trong tình trạng lên bình thường nhưng máy báo 772290 mới vô được ,,,,,,,,,,em đã vệ sinh sạch sẽ mà vẫn vậy...anh em chỉ giáo hộ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]