Đầu tiên tải file này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] share.vn/file/V4ORIY4D8QP5
Flash qua Odin xong sẽ vào được download mode
Tiếp tải rom I9100G full flash là lên nguồn ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] share.vn/file/GIXWIGK6WPKG
Có video hướng dẫn cho anh em dễ làm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hàng sưu tầm ai biết rồi xin chém nhẹ tay
Mình mới làm xong 1 cây
Pass: hoangtan_st[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]