Hôm nay nhận một em trong tình trạng mất imeil, mày mò mãi cũng song chia sẻ tool cho anh em ai biết rồi chém nhẹ, ai chưa biết kéo về chiến nhé. đã test anh em factory reset hay flash ro khác cũng không mất nhé
Cài đặt và mở nó ra (máy tính sẽ yêu cầu khởi động lại, nhưng kệ nó).

.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. Bấm vào 'System Config', chek vào ô 'Dual IMEI Same' nếu 2 imei đều giống nhau, lưu lại....
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]