em mới vào nghề nhờ ae giúp đỡ,em có cây nokia 108 chuông nó chỉ kêu như khi ae dí nguồn vào thử loa,em đã câu tắt cũng vậy,loa trong vẫn bình thường.
cpu của nó rất nóng luôn ở 0.2A. em sờ tụ xung quanh không nóng,đã gỡ cpu đóng lại không hết.mong anh em giúp đỡ em ,em xin hậu tạ thẻ nạp 50k.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]