anh em nào có kinh nghiệm giúp úp lại con này với.không biết tại sao úp off mà nó đang chạy giữa đường bị mất kết nối hay máy tính trục trặc ma giờ nó bị treo sw màu đỏ.lần thứ 2 trong tháng rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]