LongCaGSM0907685453
Lâu rồi không Share gì,nay thấy AE hỏi root T561Y nhiều quá mà toàn ở xa khách thì ko chịu để máy lại nên hôm nay em share cái root này để AE kiếm thêm tí cháo trước cơn bão phá giá [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: ráng soi nhé ae

1.Flash file tar = odin qua mục PDA
2.Sau khi flash xong vào trong sẽ có icon hình viên...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]