như tiêu đề e nhận con 108 tình trạng mở nguồn chớp chớp đèn phím rồi tắt.đã thay màng,dùng tool format mà vẫn k được.mong các a giúp e với thank ạChú ý: 300 bài post rồi mà vẫn post bài sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]