Motorola MB300 Android 2.1 Tiếng Việt ok!
Việt hóa trên nền rom gốc nên kg ảnh hưởng đến những tính năng trên máy.
hard reset không mất Tiếng Việt.
File APK anh em về root xong lùa vào lượm gạo.
link dow: ​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]