Nhận máy khách nói cắm sạc song đem ra dùng thì bị mất đèn màn hình,bàn phím vẫn sáng.Mình đã thử thay màn hình từ máy tốt sang nhưng vẫn bị.Đo con 6 chân vẫn có áp 26v và 3.7v

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Mong anh em nhiệt tình giúp đỡ.Giờ mình chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của anh em tốt mà thôi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]