Em có nhận G530H của khách treo logo, up lại rom 5 file ok nhưng mất logo khởi động máy chỉ có tiếng khời động xong vào thẳng trong luôn. Các bác giúp em vụ này với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]