nhận máy x1-01 rớt nước chạm dòng cao nóng máy thay thế con 3 chân cạnh cuộn dây ok.nên chia sẽ cho anh em nào chưa biết.anh em nào biết rồi xin chém nhẹ tay[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]