Unlock ok by nspro(dễ bị điên lắm nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ) + edit tiếng việt ok trên rom stock,hard reset không bị mất tiếng việt,vì khách gấp qua ko lấy file về build tar được ,nhưng cũng kịp thời dump em nó 1 phát để dành chiến mấy con sau [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Root máy ok:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]