Galaxy Note II I317 4.3 Tiếng Việt OK​

Link tham khảo: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Khi down về build tar up rom sẽ fail.​

Làm thêm 1 số thủ thuật nhỏ nữa build Tiếng Việt OK.​

Khi up xong nhớ wipe 2 cái cho máy chạy ok nhe​

Link...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]