gặp em nó bị mã gmail chip spd 7715 volcano chưa support nên không boot được reset bằng phím cứng không được seach google tìm rom không có mấy anh ai làm qua con này thì chia sẻ với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]