xin file note n7000 4.1.2 tiếng viết ae ai có cho e với nhA :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]