Như tiêu đề mình đang cần mua bộ tứ iphone 6 6+ về mở icloud giá 2tr/Gold.Ae sài gòn ai có bộ chia lại vui lòng để lại thông tin mình sẽ liên hê.Ae đem main đến mình đục ra test từ 2h đến 5h (đối với main mất nguồn) done là có lúa luôn.(Main còn nguồn,treo cap đĩa,không cần test mà send lúa luôn).Ae bán vui lòng xác nhận mã số cpu gsm ký lên nút home.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]