i9152 Galaxy Mega 5.8 FW4.2.2 Quốc Tế Tiếng Việt Full.Nạp qua Odin.
Anh em cần thì lấy về dùng.File có pass Comment + cho điểm nhé!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]