a nào gặp qua giúp e với e đã thay cáp loa trong cáp sạc thay luôn audio vẫn không được máy không hiện tai nge máy này tiểu sử bị rớt chạy file full đủ các kiểu vẫn không được lúc gọi khi tắt máy vẫn nge thấy tiếng cảnh báo của [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] từ loa trong .thask tất cả ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]