đã câu kéo các kiểu trên google và thay con 4 chân lạc u vẫn k đc đó thì có trở kháng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]