Nhận kèo bật nguồn lên xanh màn
lâu lâu vào đ menu tầm 10s tự reset, kiểu bootlop
đưa về donwloade mode úp rom k đ
repaid emmc k ăn thua
thay mới emmc done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]