nhận máy khách báo 'khôi phục xóa all cài đặt'' treo cáp đĩa !
như tiêu đề em restore đến 99% itunes báo lỗi ''-1'' anh nào làm qua rồi giúp em phát thank all !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]