bypass được chế độ bảo mật của rom mới năm 2016)
.................................................. ..........................
1. Download và cài đặt SideSynd trên máy tính của bạn :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2. Chạy SideSync và kết nối điện thoại Samsung của bạn với máy tính thông qua cáp USB.
3. Sẽ có 1 menu sẽ xuất hiện --> chọn trình duyệt (Browser) --> bạn chọn Internet Browser
4. Vào alnajat.co/setting.apk
5. Bấm vào Bookmarks -> History -> Download history
6. Tiến...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]