nhờ a e giúp đỡ .mới nhận cây máy ss 6102 gắn sim 1 vào nhận được 3 giây là tự nhiên bảo chế độ không nhận sim nữa . a e đi qua rồi xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]