e nhận máy vào thấy co sữa qua tay thợ rồi nhưng làm các cách vẫn ko sac dc ae chỉ giúp ạ tks bro
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]