Như tiêu đề em có con FS 504 treo logo.Ae nào có rom giúp em phát (Em mới vào nghề mong ae gúp đỡ)
Thanks !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]